Trestní právo

Poskytujeme právní služby

  • obhajoba v trestním řízení před orgány Policie a soudy všech stupňů
  • právní pomoc v přestupkovém řízení a zastoupení před správními orgány
  • právní pomoc ve věci sepisu trestních oznámení
  • právní zastoupení poškozených v trestním řízení , včetně uplatnění nároku na náhradu škody
  • právní pomoc ve věci podmíněného zastavení trestního stíhání
  • právní pomoc ve věci obhajoby i ve členských státech Evropské unie

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: