Exekuce a výkon rozhodnutí

Poskytujeme právní služby

  • sepisy návrhů věřitelů na exekuci , na výkon rozhodnutí a veškerých podání s ním souvisejících
  • sepisy podání dlužníků ve věci exekuce a výkonu rozhodnutí
  • sepisy vylučovacích žalob 3. osob, kterým byly neoprávněně sepsány věci v exekuci a ve výkonu rozhodnutí
  • včetně právního zastoupení

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: