Právo nemovitostí

  • zajišťujeme komplexní servis související s převodem nemovitostí , zejména s prodejem, darováním nemovitostí, např. domů, bytů, pozemků, nebytových prostor
  • sepisujeme smlouvy o zřízení zástavního práva , smlouvy o zřízení a zrušení věcných břemen
  • sepisujeme smlouvy nájemní a podnájemní týkající se nemovitostí
  • sepisujeme smlouvy o zrušení a vypořádání podílových spoluvlastníků nemovitostí , řešíme spoluvlastnické vztahy
  • zastupujeme klienty ve sporných řízeních před soudy
  • zastupujeme klienty v řízení před katastrálními úřady

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: