On-line poradenství

V době internetu Vám nabízíme možnost ušetření času ve formě diskrétního právního dotazu on-line. Po Vaší platbě odpověď obdržíte e-mailem. Pro včasnou odpověď na Váš dotaz je třeba učinit následující kroky :
  • vyplnit objednávku s Vašimi osobními údaji
  • popsat stručně svůj problém a položit dotaz (tj. 1 dotaz v 1 oboru práva)

Příklad dotazu: Dobrý den, jsem zaměstnán u soukromého podnikatele Jana Nováka v pohostinství Na růžku v Hradci Králové,  kde mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou.  Zkušební doba již uplynula. V měsíci květnu mi nebyla vyplacena ve výplatním období žádná mzda. Již jsem se předběžně domluvila s jiným zaměstnavatelem a potřebuji u něj co nejdříve nastoupit. Jaké mám možnosti ukončit pracovní poměr?

  • odeslat objednávku s dotazem do advokátní kanceláře prostřednictvím našeho on-line poradenství.
  • na Váš e-mail bude  potvrzeno  doručení  Vaší objednávky advokátní kanceláří a tím se stává objednávka právní služby oboustranně závaznou
  • zaplatit příslušnou finanční částku za právní službu, která je uvedena  u objednané právní služby 
  • odpověď Vám bude zaslána na Váš e-mail a tímto bude právní služba ukončena

Tato právní služba je poskytována v rámci drobných právních porad a netýká se sepisování listin a právního zastoupení V případě, že si budete přát právní poradu, právní zastoupení, sepsání listin, je třeba si domluvit osobní schůzku v advokátní kanceláři (kontakt), kde s Vámi bude Vaše záležitost pečlivě probrána, bude uzavřena smlouva o poskytnutí právní pomoci s dohodnutou odměnou za právní zastoupení a podepsána plná moc.

Zaručujeme:
  • Vámi uvedené osobní údaje jsou využity pouze v souvislosti s poskytnutou právní službou.
  • V souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii  v platném znění, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytnutím právních služeb.

Produkty

Právní porada e-mailem

Právní porada e-mailem

On-line poradenství v oblasti práva. Snadný přístup ke kvalifikované právní radě. Snadno, rychle a diskrétně.
Cena: 750,- Kč


Soubory: