Právo směnečné a šekové

Poskytujeme právní služby

  • sepis a právní posouzení směnek a šeků
  • ve věci uplatnění nároků ze směnek a šeků
  • zastupujeme v řízení směnečném a šekovém

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: