Rodinné právo

Poskytujeme právní pomoc

 • v rodinně - právních vztazích
 • v řízení o rozvod manželství – včetně řízení sporného rozvodu i nesporného rozvodu,
 • sepisy smluv o vypořádání společného jmění manželů
 • zastoupení v řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů
 • v řízení o stanovení výživného manželky, manžela
 • v řízení o svěření nezletilých dětí do výchovy a úpravy styku s rodiči a jinými příbuznými
 • v řízení o stanovení výživného nezletilým i zletilým dětem
 • v řízení o určení a popření otcovství
 • v řízení o stanovení nákladů neprovdané matky
 • v řízení o osvojení
 • v řízení o schválení právního úkonu za nezletilého
 • v dalších věcech, jež vyplývají ze zákona o rodině

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: