Dědické právo

Poskytujeme právní služby

  • sepis závěti, listiny o vydědění
  • v souvislosti s projednáním dědictví – nabývání dědictví, odmítnutí dědictví apod.
  • ve věci nároků dědiců
  • ve věci ochrany oprávněného dědice
  • včetně právního zastoupení před notáři a soudem

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: