Úvod

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Šárky Línkové

  • JUDr. Šárka Línková je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Advokátní kancelář byla založena 1.1.1994 a za dobu svého působení získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře.
  • Právní služby poskytujeme v celém spektru práva pro fyzické i právnické osoby.
  • Při poskytování služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Diskrétnost je samozřejmostí.
  • Cílem je vždy dosáhnout spravedlivého a optimálního výsledku ve prospěch klienta.
  • Klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.
  • Spolupracujeme s daňovými poradci, notáři, soudními znalci, realitními kancelářemi a dalšími odbornými poradci.
  • JUDr. Šárka Línková je insolvenční správkyní od roku 2012
  • JUDr. Šárka Línková je zapsanou mediátorkou od roku 2014

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: