Podporujeme

Naše advokátní kancelář pravidelně od svého vzniku podporuje charitativní a veřejně prospěšné aktivity. Poskytujeme finanční dary institucím, které pomáhají zejména dětem, mládeži, nemocným a potřebným lidem.

  • Fond dětské onkologie Krtek
  • Dětský domov Čermná
  • Charita Pardubice
  • Charita Chrudim
  • Římskokatolická farnost Pardubice
  • Římskokatolická farnost Chrudim
  • Azylový dům Pardubice
  • Středisko křesťanské pomoci Pardubice
  • Občanské hnutí Smíření – Hospic Chrudim

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: