Odměna advokátky

Odměna advokátky za poskytnuté právní služby je přednostně stanovena dohodou mezi advokátkou a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednána jako

  • Časová odměna, podle skutečně vynaloženého času advokátky při poskytování právní služby
  • Pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • Paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • Odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněné advokátem
  • Odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • Podílová odměna, podle výsledku sporu

Není-li odměna stanovena dohodou, řídí se výše odměny advokátním tarifem vyhláškou Ministerstva spravedlenosti č.177/1996 Sb. (odkaz) v platném znění. K odměně je účtováno DPH.

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: