Odměna advokátky

Odměna advokátky

Odměna advokátky za poskytnuté právní služby je přednostně stanovena dohodou mezi advokátkou a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednána jako

Není-li odměna stanovena dohodou, řídí se výše odměny advokátním tarifem vyhláškou Ministerstva spravedlenosti č.177/1996 Sb. (odkaz) v platném znění. K odměně je účtováno DPH.