Právní zastoupení před soudy všech stupňů i před rozhodci, před státními i správními orgány

Poskytujeme právní služby

  • právní zastoupení před soudy všech stupňů v občansko- právním řízení, v trestním řízení
  • právní zastoupení před notáři ve věci projednávání dědictví
  • právní zastoupení před rozhodci v rozhodčím řízení
  • právní zastoupení v přestupkovém řízení
  • právní zastoupení před státními i správními orgány

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: