Elektronické platební rozkazy, evropský platební rozkaz

Poskytujeme právní služby

  • výhodné pro věřitele v občanských a obchodních nárocích
  • sepis a zastoupení ve věci elektronických platebních rozkazů
  • jeho podání je rychlejší a soudní poplatek je pouze 2%ze žalované částky sporu
  • sepis a zastoupení ve věci evropského platebního rozkazu
  • vymáhání finančních nároků mezi členskými státy EU s výjimkou Dánska
  • jeho podání je rychlejší a je přímo vykonatelný ve všech členských státech EU s výjimkou Dánska

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: