Náhrada škody

Poskytujeme právní služby

  • v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za škodu na majetku, na zdraví
  • v občanském právu
  • v trestním právu
  • v pracovním právu
  • v obchodním právu
  • uplatnění odpovědnosti za vady, bezdůvodného obohacení, smluvní pokuty
  • včetně právního zastoupení

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: