Správní právo

Poskytujeme právní služby

  • sepisy písemností a zastupování klientů v přestupkovém řízení před správními orgány
  • sepisy písemností a zastupování klientů ve stavebním řízení
  • sepisy písemností a zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
  • sepisy písemností a zastupování klientů před živnostenským úřadem
  • zakládání občanských sdružení , stanovy a registrace
  • zastupování klientů před soudy a správními orgány

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: