Advokátní úschova

Poskytujeme právní služby

  • v souvislosti s vyplacením peněžitého plnění zejména u kupních smluv, u dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, u půjček apod.

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: