Ochrana spotřebitele

Poskytujeme právní služby

  • v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za škodu na majetku, na zdraví
  • v oblasti spotřebitelských smluv
  • uplatnění práv z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  • uplatnění odpovědnosti za vady, bezdůvodného obohacení, smluvní pokuty
  • včetně právního zastoupení

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: