Pracovní právo

Poskytujeme právní služby

  • zaměstnancům i zaměstnavatelům
  • v souvislosti se vznikem a ukončením pracovního poměru , popř.poměru pracovnímu poměru obdobného
  • při uplatnění nároků z pracovního poměru vyplývajících , zejména nároků na náhradu škody a nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru
  • při řešení dalších problémů, vyplývajících ze zákoníku práce
  • sepisujeme pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti, smlouvy o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti, manažerské smlouvy ,konkurenční doložky , výpovědi z pracovního poměru, okamžitá zrušení pracovního poměru, dohody skončení pracovního poměru , dohody o srážkách ze mzdy apod.
  • zastupování klientů před soudy

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: